„Keltuvas“

Scenarijaus autorius ir režisierius Vytautas Lukaševičius.

Teatrinis eskizas „Keltuvas“ pagal Antano Škėmos, Henriko Radausko, Alfonso Nykos-Niliūno biografijas, prisiminimus ir kūrybą.

Spektaklio trukmė: 2 val.

 

„Keltuvas“ – teatrinis eskizas, pasakojantis, koks buvo trijų XX a. lietuvių rašytojų kasdienis gyvenimas išeivijoje, JAV. Antano Škėmos, Henriko Radausko ir Alfonso Nykos-Niliūno kūryba gerai žinoma ir plačiai analizuojama Lietuvoje. Tačiau jų likimai, asmenybės ir juos anapus Atlanto supę artimieji pasilieka už nežinojimo šydo. „Keltuvas“ – tai jaunimo bandymas praskleisti šį šydą, mėginimas iš prisiminimų, biografijų ir pačių rašytojų kūrybos, atkurti šių kūrėjų pasaulį, kuriame buitis susilieja su likimu, o toje amalgamoje retkarčiais spingsteli galimi atsakymai į kūrybos paslaptį.

Teatrinio eskizo fragmentuose matome už iškilios litearatūros stovinčius jos kūrëjus – truputį apnuogintus, truputį nukarūnuotus ir kasdieniškus, bet nepailstamai kiekvienas savaip geriančius laikotarpio dvasią ir spinduliuojančius ją savo tekstais; vienišus, bet kartu negalinčius be artimųjų; išvykstančius ir kartu pasiliekančius; bandančius gyventi toli nuo Tėvynės, bet mintimis nuolat į Ją sugrįžtančius.

„Keltuvas“ kviečia pabūti saksofono muzikos pripildytoje erdvėje už vieno stalo su egzodo rašytojais ir ramiai, jaukiai pasklaidyti jų nuotraukų albumus, pažiūrėti į iškarpas iš gyvenimo juostos ir kartu paklausti jų ir paties savęs, stovinčio lifte iš čia į ten – „koks Jūsų aukštas?“.